معرفی سازمان‌های تأیید مدارک تحصیلی در کانادا

مقدمه مهاجرت به کانادا به عنوان یک کارگر ماهر نیازمند ارائه مدارک تحصیلی معتبر و معادل سازی و ارزیابی مدارک (ECA) است. این فرآیند از طریق ارزیابی مدارک تحصیلی (ECA) توسط سازمان‌های تعیین‌شده انجام می‌شود. در این مقاله، به معرفی این سازمان‌ها و قوانین جدید اداره مهاجرت...
مشترک خبرنامه شرکت مهاجرتی مریتراستز شوید

مشترک خبرنامه شرکت مهاجرتی مریتراستز شوید

مشترک خبرنامه مریتراستز شوید تا در کوتاهترین زمان از آخرین اخبار مهاجرت به کانادا مطلع شوید

اشتراک شما با موفقیت صورت گرفت