اسپانسرشیپ کانادا

اسپانسرشیپ کانادا برای اعضای خانواده یکی از مهمترین اجزای قوانین مهاجرتی به کانادا میباشد. همچنین این روش در راستای به هم رساندن خانواده که یکی از اهداف دولت و اداره مهاجرت کانادا میباشد تاسیس شده است.

مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسرشیپ

قوانین مهاجرتی کانادا به شهروندان و نیز افرادی که اقامت دائم کانادا را داشته باشند،‌این اجازه را میدهد که تحت شرایط خاصی، برخی از اعضای خانواده خود را که در خارج از کشور زندگی میکنند را کفالت نموده تا به کانادا مهاجرت نمایند. برنامه مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسرشیپ می تواند شامل این گروه از اعضای خانواده شود:

  • همسر رسمی (Spouse)،‌ همسر عرفی (Common Law partner) یا شریک زندگی (Conjugal Partner).
  • فرزندان و نوادگان.
  • والدین و پدربزرگ مادربزرگ ها.
  • خواهران و برادران زیر ۱۸ سال که مجرد بوده و والدین آنها فوت کرده باشند.
  • کودکانی که به فرزندخواندگی گرفته شده‌اند.

فامیلی که در فوق قید نشده باشد،‌ برای اسپانسری که در کانادا زندگی کرده و هیچ فامیل زنده ای را در کانادا نداشته و نیز فردی را از لیست فوق برای اسپانسرشیپ نداشته باشد.

شرایط بسیار خاصی برای اسپانسر (شهروند یا مقیم دائم کانادا) و متقاضی (شهروند خارجی که عضو خانواده اسپانسر است) وجود دارد. در صورتیکه شما میخواهید فردی از اعضای خانواده خود را اسپانسر شوید،‌ میتوانید فرم ذیل را تکمیل نموده تا شرکت مهاجرتی مریتراستز شرایط شما را بررسی نموده و به شما اطلاع دهد.

مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسرشیپ

مهاجرت خانوادگی به کانادا

بسیاری از افراد به دنبال روشی هستند که اعضای خانواده خود را به کانادا بیاورند. در صورتی که قصد دارید کسی از اعضای خانواده خود را اسپانسر شوید، شرکت مریتراستز مفتخر خواهد شد تا بتواند در این زمینه به شما کمک کند.

بسیار ضروری است که اسپانسر قبل از هرگونه اقدامی نسبت به بررسی شرایط مورد نیاز اسپانسر و تطبیق آن با شرایط خود اقدام نماید.

لطفاً فرم روبرو را برای مهاجرت خانوادگی به کانادا تکمیل نموده و نوع رابطه فامیلی موجود بین اسپانسر (که شهروند یا مقیم دائم کانادا است) و متقاضی (شهروند خارجی که میخواهد به کانادا مهاجرت کند) را دقیقا مشخص فرمایید.

بسیار ضروری است که :

توسط شرکت ما در خصوص اسپانسرشیپ اعضای خانواده و شرایط درآمدی مرتبط با آن اطلاعات کسب نمایید. اطمینان نمایید که اسپانسر در تعهد اسپانسری دیگری (َUndertaking) نیست و تعهدات فعلی وی نیز به شرکت مریتراستز اطلاع داده شده اند.
برای اسپانسرشیپ همسر، شرایط نیز اضافه میشوند:
ازدواج بایستی واقعی باشد (ازدواج صوری قابل قبول نیست)
ازدواج نبایستی به قصد اولیه کسب هیچگونه امتیاز یا منفعتی‌ (به عنوان مثال مهاجرت به کانادا) صورت گرفته باشد.
لطفاً هرچه میتوانید توضیحات خود را کامل قید فرمایید که بهتر بتوانیم به شما خدمت کنیم.

اشتراک در خبرنامه

اشتراک در خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار و به روز رسانی های تیم ما به لیست ایمیل ما بپیوندید.

اشتراک با موفقیت انجام گردید!